Kurz turečtiny

Naše vzdelávacie systémy

Prípravné kurzy turečtiny pre cudzincov sa skladajú z 3 stupňov;

 • prvý stupeň - (príprava, začiatočník)
 • stredný stupeň - (základný, stredný)
 • pokročilý stupeň - (vyšší stredný, pokročilý)

Pre študentov, vo všetkých úrovniach sa používa metóda na zlepšenie ich jazykového talentu (porozumenie, počúvanie, čítanie, vysvetlenie, rozprávanie, písanie); tieto talenty sa posilnia s jazykovými znalostiami v súlade s obsahom úrovne.

Študenti počas semestra vykonávajú skúšky a na konci semestra sa robí skúška vyhodnotenia. V tureckom vzdelávacom programe je možnosť zapísať sa 3 mesiace vopred. Je možnosť zapísať sa e-mailom. Triedy sú tvorené so 6-12 osôb.


Úrovne

 • Príprava

  Tento program je pripravený pre študentov, ktorí sa nikdy predtým neučili angličtinu. S tureckými učiteľmi v 24-hodinovom programe sa učia abecedu, čísla, jednoduché vety a vzory otázok. Prípravný kurz je bezplatný vo všetkých pobočkách.

 • Začiatočník

  Študenti, ktorí absolvovali prípravný kurz sa intenzívne učia s turecky hovoriacimi lektormi gramatiku, písanie, rozprávanie, počúvanie, slovnú zásobu a čítanie.
  Na konci kurzu: Študenti môžu hovoriť o jednoduchých témach, písať a čítať jednoduché vety.

 • Základný

  Pre študentov, ktorí úspešne ukončili začiatočnú úroveň a komunikujú na určitej úrovni po turecky.
  Na konci kurzu: Študenti môžu hovoriť o jednoduchých témach, môžu písať odseky, prečítať a pochopiť nadpisy ľahkých tém.

 • Stredný

  Pre študentov, ktorí úspešne ukončili základnú úroveň a hovoria v určitej úrovni po turecky.
  Na konci kurzu: Študenti môžu hovoriť o rozličných témach, môžu písať zložité vety, môžu ľahko pochopiť čo čítajú.

 • Vyšší stredný

  Pre študentov, ktorí úspešne ukončili strednú úroveň a vedome plynule komunikujú po turecky.
  Na konci kurzu: Študenti môžu hovoriť o rozličných témach, môžu vytvárať dlhé a významné vety, čítať a pochopiť pôvodné knihy.

 • Pokročilý

  Pre študentov, ktorí úspešne ukončili vyššiu strednú úroveň a ovládajú turečtinu na vyššej úrovni.
  Na konci kurzu: Študenti môžu rozprávať a diskutovať o všetkých témach. Nebudú mať komunikačné problémy.


Poznámka: Na konci každého kurzu je možné so študentmi, ktorí majú záujem navštíviť Turecko za účelom zlepšenia komunikácie v tureckom jazyku.

Harmonogram kurzov

Kurz Začiatok Dátum Skupina Čas
Turečtina-1 05.09.2011 Pondelok-Streda Skupina A 14:00-16:00
Turečtina-1 05.09.2011 Pondelok-Streda Skupina B 19:00-21:00
Turečtina-2 16.09.2011 Sobota-Nedeľa Skupina C 16:30-18:30

Cenník

Za hodinu Týždeň 8 Týždňov
€5 €20 €160

Ochrana osobných údajov

Bystra Education sa zaväzuje o vaše súkromie a ochranu vašich informácií. Ak ste dostali od nás e-mail, potom vaša e-mailová adresa je uvedená v našej databáze, za účelom získavania informácií do budúcnosti ("opt-in"), alebo ste už zakúpili alebo prejavili záujem o naše produkty a služby už v minulosti.

×

  Možete si stiahnuť dokumenty

 • bystra education brochure-englishBystra Education brožúra - Anglická verzia
 • bystra education brochure-slovakBystra Education brožúra - Slovenská verzia
 • bystra education Žiadosť o registráciu - Jazyková škola Žiadosť o registráciu - Jazyková škola
 • bystra education Žiadosť o registráciu - Víkendová školaŽiadosť o registráciu - Víkendová škola
 • Pangea - matematická súťažPangea - Matematická súťaž

×

Napíšte nám...

 • There were some problems with your form submission:

Thanks for your message! We will get back to you ASAP!

* indicates a required field

×