Kurz slovenčiny

Naše vzdelávacie systémy

Jazyková škola Bystra aplikuje všeobecné programy slovenčiny s metódou ktorá je uznávaná na celom svete - učiteľ strediskový, 6 úrovní a interaktívny vzdelávací model.

V prvých štyroch úrovniach sa učí všeobecná slovenčina a v posledných dvoch úrovniach akademická slovenčina. Obsah každej úrovne je pripravený v súlade s úrovňami tak, aby študent mohol pokračovať systematickým spôsobom. Okrem toho v našom vzdelávacom systéme sú stabilizované lekcie gramatiky, písania, rozprávania, počúvania a čítania jazyka.

V programe Bystra je pripravený špeciálny vzdelávací program pre študentov, ktorí potrebujú vzdelávanie slovenčiny pre špecifické pracovné skupiny a pre špecifické účely.


Úrovne

Kvalitné vzdelanie pre rozvoj slovenčiny je možné v triedach, ktoré sú vhodné pre vašu úroveň. Študenti Bystry sú po vykonaní testov zaradení do úrovní príslušných vhodných tried. V našej škole je 6 stupňový vzdelávací systém tak ako v kvalitných amerických a britských jazykových školách.

Všetci naši zamestnanci sú diplomovaní a certifikovaní lektori. Životopisy učiteľov sú kontrolované a dôkladne prešetrené. Okrem toho, v každej pobočke je pre rozvoj a zvyšovanie kvality vzdelávania zodpovedný riaditeľ. Nestačí iba mať kvalitných učiteľov aby jazyková škola bola dostatočne úspešná. Pre nás je na prvom mieste šťastie a spokojnosť našich študentov. Jednotlivo sa zaoberáme s požiadavkami a problémami našich študentov.

 • Príprava

  Tento program je pripravený pre študentov, ktorí sa nikdy predtým neučili slovenčinu. S učiteľmi v 24-hodinovom programe sa učia abecedu, čísla, jednoduché vety a vzory otázok. Prípravný kurz je bezplatný vo všetkých pobočkách.

 • Začiatočník

  Študenti, ktorí absolvovali prípravný kurz sa intenzívne učia so slovensky hovoriacimi lektormi gramatiku, písanie, rozprávanie, počúvanie, slovnú zásobu a čítanie.
  Na konci kurzu: Študenti môžu hovoriť o jednoduchých témach, písať a čítať jednoduché vety.

 • Základný

  Pre študentov, ktorí absolvovali prípravný kurz a komunikujú na určitej úrovni po slovensky.
  Na konci kurzu: Študenti môžu hovoriť s cudzincami o jednoduchých témach, môžu písať jednoduché vety, prečítať a pochopiť nadpisy ľahkých tém.

 • Predstredný

  Pre študentov, ktorí úspešne ukončili základnú úroveň a komunikujú na určitej úrovni po slovensky.
  Na konci kurzu: Študenti môžu ľahko komunikovať s cudzincami o každodennej činnosti , môžu vytvárať zložité vety a písať významné paragrafy.

 • Stredný

  Pre študentov, ktorí úspešne ukončili predstrednú úroveň a komunikujú po slovensky na určitej úrovni.
  Na konci kurzu: Študenti môžu hovoriť o rozličných témach, viesť dlhé rozhovory s cudzincami, môžu vytvárať dlhé a významné vety, čítať a pochopiť pôvodné knihy.

 • Vyšší stredný

  Pre študentov, ktorí úspešne ukončili strednú úroveň a hovoria po slovensky plynule.
  Na konci kurzu: Študenti môžu hovoriť o rôznych témach s cudzincami, môžu urobiť dlhé a významné vety, môžu čítať a pochopiť pôvodné knihy.

 • Pokročilý

  Pre študentov, ktorí úspešne ukončili pôvodnú vyššiu strednú úroveň a ovládajú slovenčinu na vysokej úrovni.
  Na konci kurzu: Študenti môžu rozprávať a diskutovať o všetkých témach. Nebudú mať komunikačné problémy.


slovenské vzdelávacie programy

 • Obchodná slovenčina

  V tomto programe je našim cieľom vás naučiť znalosti slovenčiny, ktoré potrebujete vo vašom pracovnom živote. Náš študijný plán zahŕňa analýzu prípadu, diskusiu a oživenie v triede (role play) a zároveň naši odborní zahraniční lektori prenášajú moderný obchodný život do tried. Kľúčom úspechu vo vašom pracovnom živote je predstaviť vás s vysokou znalosťou slovenčiny. Vďaka nášmu študijnému plánu sa počas programu zlepšujú vaše komunikačné schopnosti, budete si vedomí, že hovoríte dobre po slovensky a dokážete vyjadriť svoje myšlienky alebo prezentovať prezentáciu.


Harmonogram kurzov

Kurz Začiatok Dátum Skupina Čas
Slovenčina 05.09.2011 Pondelok-Streda Skupina A 14:00-16:00
Slovenčina 05.09.2011 Utorok-Štvrtok Skupina B 19:00-21:00

Cenník

Za hodinu Týždeň 8 Týždňov
€5 €20 €160

Ochrana osobných údajov

Bystra Education sa zaväzuje o vaše súkromie a ochranu vašich informácií. Ak ste dostali od nás e-mail, potom vaša e-mailová adresa je uvedená v našej databáze, za účelom získavania informácií do budúcnosti ("opt-in"), alebo ste už zakúpili alebo prejavili záujem o naše produkty a služby už v minulosti.

×

  Možete si stiahnuť dokumenty

 • bystra education brochure-englishBystra Education brožúra - Anglická verzia
 • bystra education brochure-slovakBystra Education brožúra - Slovenská verzia
 • bystra education Žiadosť o registráciu - Jazyková škola Žiadosť o registráciu - Jazyková škola
 • bystra education Žiadosť o registráciu - Víkendová školaŽiadosť o registráciu - Víkendová škola
 • Pangea - matematická súťažPangea - Matematická súťaž

×

Napíšte nám...

 • There were some problems with your form submission:

Thanks for your message! We will get back to you ASAP!

* indicates a required field

×