Kurz angličtiny

Naše vzdelávacie systémy

Jazykové školy Bystra aplikujú všeobecné programy angličtiny s metódou ktorá je uznávaná na celom svete - učiteľ strediskový, 6 úrovní a interaktívny vzdelávací model.

V prvých štyroch úrovniach sa učí všeobecná angličtina a v posledných dvoch úrovniach akademická angličtina. Obsah každej úrovne je pripravený v súlade s úrovňami tak, aby študent mohol pokračovať systematickým spôsobom. Okrem toho v našom vzdelávacom systéme sú stabilizované lekcie gramatiky, písania, rozprávania, počúvania a čítania hlavnej štruktúry jazyka.

V programe Bystra je pripravený špeciálny vzdelávací program pre študentov, ktorí potrebujú vzdelávanie angličtiny pre špecifické pracovné skupiny a pre špecifické účely.


Úrovne

Kvalitné vzdelanie angličtiny je možné v triedach ktoré sú vhodné vašej úrovni. Študenti Bystry sú po vykonaní testov zaradení do úrovní príslušných vhodných tried. V našej škole je 6 stupňový vzdelávací systém tak ako v kvalitných amerických a britských jazykových školách.

Všetci naši zamestnanci sú diplomovaní a certifikovaní lektori. Životopisy učiteľov sú kontrolované a dôkladne prešetrené. Okrem toho, v každej pobočke je pre rozvoj a zvyšovanie kvality vzdelávania zodpovedný riaditeľ. Nestačí iba mať kvalitných učiteľov aby jazyková škola bola dostatočne úspešná. Pre nás je v prvom rade šťastie a spokojnosť našich študentov. Jednotlivo sa zaoberáme s požiadavkami a problémami našich študentov.

 • Príprava

  Tento program je pripravený pre študentov, ktorí sa nikdy predtým neučili angličtinu. S učiteľmi v 24-hodinovom programe sa učia abecedu, čísla, jednoduché vety a vzory otázok. Prípravný kurz je bezplatný vo všetkých pobočkách.

 • Začiatočník

  Študenti, ktorí absolvovali prípravný kurz sa intenzívne učia s anglicky hovoriacimi lektormi gramatiku, písanie, rozprávanie, počúvanie, slovnú zásobu a čítanie.
  Na konci kurzu: Študenti môžu hovoriť o jednoduchých témach, písať a čítať jednoduché vety.

 • Základný

  Pre študentov, ktorí absolvovali prípravný kurz a komunikujú na určitej úrovni po anglicky.
  Na konci kurzu: Študenti môžu hovoriť s cudzincami o jednoduchých témach, môžu písať odseky, prečítať a pochopiť nadpisy ľahkých tém.

 • Predstredný

  Pre študentov, ktorí úspešne ukončili základnú úroveň a komunikujú na určitej úrovni po anglicky.
  Na konci kurzu: Študenti môžu ľahko komunikovať s cudzincami o každodennej činnosti , môžu vytvárať zložité vety a písať významné paragrafy.

 • Stredný

  Pre študentov, ktorí úspešne ukončili pred strednú úroveň a komunikujú po anglicky na určitej úrovni.
  Na konci kurzu: Študenti môžu hovoriť o rozličných témach, viesť dlhé rozhovory s cudzincami môžu vytvárať dlhé a významné vety, čítať a pochopiť pôvodné knihy.

 • Vyšší stredný

  Pre študentov, ktorí úspešne ukončili strednú úroveň a hovoria po anglicky plynule a vedomím.
  Na konci kurzu: Študenti môžu hovoriť o rôznych témach s cudzincami, môžu urobiť dlhé a významné vety, môžu čítať a pochopiť pôvodné knihy.

 • Pokročilý

  Pre študentov, ktorí úspešne ukončili pôvodnú vyššiu strednú úroveň a ovládajú angličtinu na vysokej úrovni.
  Na konci kurzu: Študenti môžu rozprávať a diskutovať o všetkých témach. Nebudú mať komunikačné problémy.


Anglické vzdelávacie programy

 • Obchodná angličtina

  V tomto programe je našim cieľom naučiť vás znalosti angličtiny, ktoré potrebujete vo vašom pracovnom živote. Náš študijný plán zahŕňa analýzu prípadu, diskusiu a oživenie v triede (role play) a zároveň naši odborní zahraniční lektori prenášajú moderný obchodný život do tried. Kľúčom úspechu vo vašom pracovnom živote je predstaviť vás s vysokou znalosťou angličtiny. Vďaka nášmu študijnému plánu sa počas programu zlepšujú vaše komunikačné schopnosti, budete si vedomí, že hovoríte dobre anglicky a dokážete vyjadriť svoje myšlienky alebo prezentovať prezentáciu.


Harmonogram kurzov

Kurz Začiatok Dátum Skupina Čas
Angličtina-1 06.09.2011 Utorok-Štvrtok Skupina A 14:00-16:00
Angličtina-1 06.09.2011 Utorok-Štvrtok Skupina B 19:00-21:00
Angličtina-2 10.09.2011 Sobota-Nedeľa Skupina C 16:30-18:30

Cenník

Za hodinu Týždeň 8 Týždňov
€5 €20 €160

Ochrana osobných údajov

Bystra Education sa zaväzuje o vaše súkromie a ochranu vašich informácií. Ak ste dostali od nás e-mail, potom vaša e-mailová adresa je uvedená v našej databáze, za účelom získavania informácií do budúcnosti ("opt-in"), alebo ste už zakúpili alebo prejavili záujem o naše produkty a služby už v minulosti.

×

  Možete si stiahnuť dokumenty

 • bystra education brochure-englishBystra Education brožúra - Anglická verzia
 • bystra education brochure-slovakBystra Education brožúra - Slovenská verzia
 • bystra education Žiadosť o registráciu - Jazyková škola Žiadosť o registráciu - Jazyková škola
 • bystra education Žiadosť o registráciu - Víkendová školaŽiadosť o registráciu - Víkendová škola
 • Pangea - matematická súťažPangea - Matematická súťaž

×

Napíšte nám...

 • There were some problems with your form submission:

Thanks for your message! We will get back to you ASAP!

* indicates a required field

×